🚀 Rozšiřujeme Vaše AI možnosti: Seyfor a Digitask spojují síly! 🚀

Digitální administrativa v HR

S HR se pojí množství povinné i podpůrné administrativy včetně potřebných podpisů. Nástupní dokumenty, změny pracovní smlouvy, daňové prohlášení, archivace dokumentů dle zákonných lhůt. Všechno tohle připravit, vyřešit, podepsat všemi potřebnými stranami, správně a dle zákona zarchivovat a ještě předtím zanést potřebná data do příslušných systému atd.

Prostě kupa práce, která je základem personální činnosti a bez které se žádná firma neobejde. Stojí čas, úsilí, soustředěnost, aby byla načas a bez chyb. Při manuální administrativě se ale chybička občas vloudí, vždyť jde o množství práce, kterou je většinou potřeba udělat do pekelného termínu.

Na tohle všechno je už ale možné použít různé aplikace nebo nástroje, které administrativu zpřehlední, zjednoduší, urychlí nebo dokonce nahradí. Ideální je již od malé velikosti firmy budovat elektronické procesy – firma je tak připravená i na rychlý růst bez zvýšení administrativní zátěže a implementace s menším počtem zaměstnanců je mnohem rychlejší a lépe pokrytá. Tyto zaměstnanci se pak automaticky stávají ambasadory digitalizace administrativních procesů pro jakékoliv další příchozí nováčky.

Využít můžete nástroje pro elektronickou archivaci různých dokumentů dle zákonných požadavků a lhůt. Velice jednoduchým nástrojem na implementaci s velkým efektem na zrychlení a zjednodušení jsou nástroje pro digitální podpis nebo digitální schvalování. Možnost vystavět digitální workflow pro různé procesy (nástupní, výstupní proces, daně atd) ušetří mnoho komunikace tím, že nejen vyřeší daný proces, ale zaměstnance velmi přívětivě provází a vysvětluje vše krok po kroku, takže se v tom cítí komfortně. HR je největším interním komunikačním uzlem v rámci firmy – má intenzivní propojení na úplně všechny útvary ve firmě – proto jakékoliv zamyšlení se nad tím, jak si zjednodušit komunikaci a procesy vede k jejich zefektivnění.

Jak Vám můžeme pomoct?

Ozvěte se nám, dohodneme si schůzku k zmapování toho, jak fungujete teď a na základě toho Vám navrhneme alternativy řešení v různých cenových hladinách. Je pak na Vás, která alternativa Vám dává největší smysl z pohledu přínosu versus nákladů.

Může vás zajímat