Firemní vzdělávání a jeho možnosti digitalizace

Vzdělávání zaměstnanců se děje neustále a v každé firmě bez ohledu na její velikost. Malé firmy, byť nemusí mít formální systém vzdělávání, také potřebují posouvat své zaměstnance v jejich znalostech, a to minimálně na úrovni samostudia nebo učení se od kolegů. Střední a větší firmy věnují čas a energii organizovanému vzdělávání svých zaměstnanců tak, aby to v tomto množství zapojených lidí dávalo smysl i z pohledu efektivity.

Každý z nás je vystaven množství různých informací, které se valí z každé strany. Je potřeba držet krok ve svém oboru, je potřeba spolupracovat s jinými odděleními pro úspěch firmy nebo třeba jsou na trhu nové digitální nástroje a vychytávky.

Zároveň každý zaměstnanec má své unikátní nebo zajímavé know-how, které může být zajímavé pro další zaměstnance. Množství informací kolem nás je extrémně hodně, času na jejich studium velmi málo. V dnešní době již není problémem nedostatek know-how, ale naopak přebytek informací a klíčem ke konkurenceschopnosti a efektivitě se stává řízení relevantnosti těchto informací pro příslušné cílové skupiny.

Na podporu organizace vzdělávacích akcí nebo obsahů existují platformy jako LMS nebo LXP – Learning Management System / Learning Experience System. Na trhu najdete stovky řešení, od jednoduchých platforem po komplexní systémy pro korporáty – záleží od konkrétních očekávání, potřeb a taky toho, jak funguje vzdělávání v dané firmě. Tyto systémy umožňují řízeně přidělovat různé akce a obsahy dle pozic, útvarů nebo zájmu o dané témata. Experience platformy navíc umožňují i interaktivitu mezi uživateli a chytré doporučování obsahu. Tvořit a sdílet navzájem různá školení si můžou zaměstnanci i sami. Například, když se někdo zúčastní zajímavé externí akce, nebo si něco nastuduje, může pak obsah relevantní pro kolegy nasdílet formou miniškolení – video, infografika, e-learning atd. K tomu existují různé nástroje, od volně dostupných po sofistikované nástroje určené pro specialisty tvořící vzdělávací obsah.

Jak Vám můžeme pomoct?

Ozvěte se nám, dohodneme si schůzku k zmapování toho, jak fungujete teď a na základě toho vám navrhneme alternativy řešení v různých cenových hladinách. Je pak na vás, která možnost vám dává největší smysl z pohledu přínosu versus nákladů.

Může vás zajímat