Zpětná vazba napříč generacemi

Zpětná vazba se již stala nedílnou součástí pracovního života. Ne každý ji ale dokáže uchopit tak, aby opravdu pomáhala v rozvoji. Nesprávně podaná zpětná vazba může opravdu hodně ublížit.

Proto forma i způsob, jakým ji podáváme je velice důležitá. Více o zpětné vazbě mluvíme v předchozím článku také zde.

V tomto článku se detailněji podíváme na to, jaké generace se na pracovišti potkávají, jaké jsou jejich obecné charakteristiky i jakou vyžadují zpětnou vazbu. Zároveň bychom chtěli upozornit na to, že nechceme generalizovat nebo paušalizovat. Jde spíš o zorientování se na pracovním trhu a na poukázání toho, že každá generace může mít jiné požadavky na zaměstnavatele.

Nejdřív si pojďme ukázat, jaké generace se nám na pracovišti potkávají a čím se liší, viz obrázek:  

Na tomto obrázku je vidět, že se každá generace snaží poučit z toho, co podle nich ta předchozí generace nedělala nebo dělala “špatně”. Nesmíme však zapomínat na to, čeho si na ostatních vážíme a to se také pokusme aplikovat do svého pracovního i osobního života.

Zpětná vazba: co která generace očekává

Baby boomers (do r. 1964)
 • Často očekávají, že zpětná vazba proběhne osobně, nejlépe v rámci formální schůzky v kanceláři.
 • Oceňují konstruktivní kritiku, ale mohou být citliví na způsob podání.
 • Zpětnou vazbu nevnímají jako zajetou nebo běžnou, proto očekávají i vysvětlení z jakého důvodu se tak děje.
 • Jsou velice pracovití, proto mají tendenci brát jakoukoli zpětnou vazbu velmi vážně, někdy až osobně.
Generace X (1965-1980)
 • Oceňují rychlou a přímou zpětnou vazbu, takovou, která se zakládá na firemních a osobních výsledcích i cílech.
 • Stejně jako Baby boomeři preferují formální zpětnou vazbu, která je strukturovaná a jasně definovaná.
 • Očekávají, že bude zpětná vazba zdůrazňovat pozitivní i konstruktivní aspekty.
 • Dbají na své soukromí, často preferují individuální zpětnou vazbu než, aby byli hodnoceni před ostatními.
Generace Y nebo mileniálové (1981-1996)
 • Oceňují zpětnou vazbu, která je přizpůsobena jejich individuálním cílům.
 • Očekávají častou zpětnou vazbu, která je přímá a která jim pomůže v tom neustále se zlepšovat.
 • Chtějí, aby byla zpětná vazba poskytovaná v různých podobách, např. osobně, online, přes e-mail nebo klidně i u stolu nebo přede všemi na meetingu.
 Generace Z (nar. 1997-2012)
 • Preferují zpětnou vazbu, která je spojená s technologiemi, je interaktivní a zahrnuje různé formy, jako jsou videa, grafika a jiné vizuální nebo digitální prvky.
 • Chtějí zpětnou vazbu, která je rychlá a poskytnutá přes různé platformy jako jsou sociální média, chatovací aplikace, intranet nebo jiné digitální platformy či softwary.
 • Nevadí jim ani osobní zpětná vazba, ale přirozenější je jim použití technologií.

Pokud máte co říct a vaším cílem je rozvíjet, pochválit nebo posunout daného člověka k lepším výsledkům, dávejte zpětnou vazbu co nejčastěji. Pokud je zpětná vazba účelová a dobře cílená, ocení to i starší generace. Pokud by to měl být jen další nástroj k trestání, není to ta správná cesta. Jakýkoli tlak nebo trest se v tomto (ani v jiném) případě rozhodně nevyplácí.

Nepravidelná nebo chybějící zpětná vazba může negativně ovlivnit produktivitu a motivaci zaměstnanců. Pravidelná zpětná vazba naopak může pomoci tuto situaci zlepšit a zajistit, aby lidé cítili, že managementu na jejich výkonu a rozvoji záleží.

Pokud dáváte zpětnou vazbu, měli byste být konkrétní a neměli byste mluvit za nikoho dalšího. Buďte také připravení na to, že pokud dáváte konstruktivní zpětnou vazbu, nemusí se to setkat hned s pochopením. Lidé můžou mít odlišný pohled na věc. A je to tak v pořádku. Rozhodně není od věci si vyslechnout i druhou stranu s empatií a klidem. Vždy zachovejte profesionalitu a lidskou tvář. I dialogem se dají urovnat, pochopit nebo posunout věci tam, kam chcete.

Pokud tedy chcete, aby byla zpětná vazba opravdu účinná, dbejte jak na generační, ale i na kulturní a hlavně osobnostní rozdíly. Pokud to dokážete, pak si můžete gratulovat – právě jste získali účinnou metodu pro rozvoj vašeho týmu. 

Může vás zajímat