Nejprve obchodní strategie, pak až data

Data se stala nedílnou součástí každé úspěšné obchodní strategie. Při rozhodování je však třeba mít na paměti, že data jsou tak dobrá, jak dobrá je strategie, která za nimi stojí. Firmy se příliš často soustředí na shromažďování obrovského množství dat, ale nemají jasnou představu, jak s nimi pracovat, aby jim byly co největším přínosem. Denně shromažďují velké množství informací, ale místo hledáním způsobů, jak tato data efektivně využít, musí nejprve posoudit svou současnou obchodní strategii – prověřit, co funguje dobře, kde je prostor pro zlepšení a jaká jsou potenciální rizika.

Obchodní strategie

Před investicí do nejnovějších technologií a vyhledáním datových odborníků je nezbytné stanovit obchodní cíle vaší společnosti, abyste mohli co nejlépe využít své datové zdroje. S jasně stanovenými obchodními cíli budete schopni vytěžit z dat maximální hodnotu. Na to pak může navazovat další krok. Vypracování datové strategie.

Datová strategie

Odhalení skrytého potenciálu dat začíná komplexní a efektivní datovou strategií. Pokud ji rozdělíme na tři nedílné součásti, je třeba vytvořit účinný plán: určit, které obchodní příležitosti chcete vyřešit, pochopit, jaké kroky je třeba provést, aby bylo tohoto cíle dosaženo, a nakonec určit, jak přesně budou tyto úkoly splněny. Úspěšná datová strategie je navržena s ohledem na všechny tyto faktory.

Podívejme se detailněji na jednotlivé části.

1. Jaké obchodní problémy chcete řešit?

Každá datová strategie by měla být vyladěná a přizpůsobená potřebám společnosti. Je třeba stanovit jasnou vizi, jak mohou data přispět k obchodnímu úspěchu, a konkrétní cíle pro realizaci v blízké budoucnosti. Datová strategie by také měla zůstat v souladu s celkovým směřováním firmy a etickými zásadami a zohledňovat všechny aspekty fungování úspěšného podniku.

Pár příkladů, se kterými mohou data pomoct:

  • Zvýšení ziskovosti
  • Zlepšení zákaznické zkušenosti
  • Snížení nákladů

Čím podrobněji je obchodní problém popsán, tím lépe ho budeme moci vyřešit, protože to bude pro naše datové týmy jasnější.

2. Co k tomu potřebujete?

Asi nikoho nepřekvapí, že k tomu, abychom z dat získali obchodní hodnotu, budeme potřebovat data samotná. Základem je říct si, jaká data jsou k dispozici pro řešení našeho obchodního problému. Kde je můžete získat, v jakém formátu a jaké kvalitě? Samozřejmostí je, na kolik taková data vyjdou a jak moc rychle je můžeme získat.

Další podstatnou částí je technologie potřebná k vybudování našeho řešení. Ultimátním cílem je mít takové řešení aplikované v praxi (ne pouze v testovacím prostředí). I toto se zdá jako celkem jasná věc, ale realita je opět o něco složitější.

Dalším dílem skládačky je infrastruktura, která umožňuje sběr, analýzu a dodání dat. V ideálním případě bychom se měli snažit o to, abychom nebyli závislí na jednom řešení, protože situace v datovém světě se mění každou chvíli.

Možná nejtěžším oříškem je postavení správného analytického týmu. Mnohdy to může být ovlivněno právě technologiemi a daty, které potřebujeme. Je důležité si určit, jaké role a zkušenosti budeme potřebovat a zároveň, kde bude datový tým zasazen v rámci organizační struktury. Samostatně nebo pod IT?

3. Jak to uděláte?

Jakmile pochopíte, jaký problém je třeba vyřešit, jaká je vaše současná situace a jaký je požadovaný výsledek, je na čase vytvořit realizovatelný plán. Může se to zdát jako jednoduchá a jasná věc, ale realita je mnohdy odlišná. Součástí úspěšného plánu by měla být snaha na co nejrychlejší vytvoření prvotní hodnoty, která zároveň bude cestou zaměřenou na vyřešení původního problému. Čím dříve se nám podaří dodat hmatatelný výsledek, tím více to pomůže celkovému průběhu.

Při navrhování tohoto modelu se obvykle pracuje na více aspektech současně:

  • Obchodní a analytické problémy
  • Datová infrastruktura
  • Lidé – jak v rámci datového týmu, tak i celé organizace

Závěr

Tvorba kvalitní a efektivní datové strategie je týmová práce napříč důležitými částmi firmy. Je to iterativní proces, který zabere určitý čas.

Jakmile dojde k jejímu vytvoření, musí být formálně schválena včetně načasování a rozpočtu. Až nyní dochází k té “zábavné” části, kterou je samotná exekuce vytvořené strategie. Její nedílnou součástí by měly být konkrétní měřitelné výstupy, na jejichž základě budeme schopni říct, jestli jsme úspěšní.

Věříme tomu, že téměř každý obchodní problém může být řešený pomocí dat. Pokud tomu věříte i vy, dejte nám vědět a my vám s tím rádi pomůžeme.

Může vás zajímat